Gemeindevorstand

GEMEINDEPRÄSIDENT STIEGER Jakob
   
VIZE-PRÄSIDENT BARANDUN Hans
   
FINANZEN STIEGER Jakob
  ZGRAGGEN Florian
   
BAUTEN SEMADENI Tino
  BARANDUN Hans
   
STRASSEN, WASSER, ABWASSER PLANTA FLURIN
  STIEGER Jakob
   
ERZIEHUNG, KULTUR, TOURISMUS ZGRAGGEN Florian
  SEMADENI TINO
   
POLIZEI, ABFALL, ALPEN/WEIDEN + FORST BARANDUN Hans
  PLANTA FLURIN